⚪ Eixos programàtics

A esparreguera2031 hem recollit en diferents assemblees i reunions participatives onze aspectes programàtics a partir dels quals desenvolupem el programa polític d’acció per a la primera legislatura.

Qualitat urbana.
Neteja, mateniment, jardins i mobiliari urbà.

Promoció econòmica.
Comerç, indústria i emprenedoria.

Mobilitat i Transport.
Connectivitat, vials i accessibilitat.

POUM i Habitatge.
Mercat de la vivenda dinàmic i social.

Entorn natural.
Sostenibilitat i Medi Ambient.

Equipaments municipals.
Renovació i manteniment

Civisme i educació.
Convivència, formació i respecte.

Administració local.
Finançament i gestió eficients i innovadors.

Atenció a les persones.
Serveis socials propers i inclusius.

Promoció cultural.
Promoció, recursos i activitats.

 Seguretat ciutadana.
Protecció i prevenció

Post Author: e2031