Millora del planejament i un nou passeig

Volem ampliar el nostre centre comercial i adequar-lo al canvi de societat i clima que vivim en el moment actual i també a les persones amb mobilitat reduïda. Hem de dotar-lo d’espais amables, nets i agradables.

Comencem fent que “la carretera” es converteixi en una gran avinguda i dotant el poble d’aparcaments dissuasius per poder passejar i accedir als comerços amb comoditat.

Propostes: 

– Procediment de participació per a la reforma de les avingudes Francesc Marimon i Francesc Macià per convertir-les en l’eix central d’Esparreguera.

– Pacificació del trànsit en la zona central per ser un espai de vianants.

– Millora de l’enllumenat, sostenible i eficaç.

– Promoció de l’àrea comercial i cultural de la vila.

– Conversió del pont nou de la Plana en la continuació del passeig.

– Impuls dels plans i procediments administratius.