⚪ Eixos programàtics

A esparreguera2031 hem recollit en diferents assemblees i reunions participatives onze aspectes programàtics a partir dels quals desenvolupem el programa polític d’acció per a la primera legislatura. Qualitat urbana. Neteja, mateniment, jardins i mobiliari urbà. Promoció econòmica. Comerç, indústria i emprenedoria. Mobilitat i Transport. Connectivitat, vials i accessibilitat. POUM i Habitatge. Mercat de la vivenda […]