Habitatge

A Esparreguera hi ha d’haver solucions d’habitatge social i assequible per a totes les persones que ho vulguin, tinguin  les necessitats específiques que tinguin.

Al mateix temps, necessitem rehabilitar cases que poden arribar a presentar risc d’enderrocament.

Propostes: 

– Creació d’una oficina d’habitatge. 

– Programa de recuperació d’habitatges buits.

– Promoció de l’habitatge  social amb una entitat de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció.

– Exercici del dret de tempteig en habitatges procedents d’execucions.

– Creació d’una bossa d’habitatges de lloguer garantit i exploració de  noves formes d’accés a l’habitatge, lloguer social, masoveria urbana i habitatge cooperatiu.