Transició energètica

Els moments actuals ens demanen canvis de model energètic que no poden esperar.

El consistori ha de ser al capdavant d’aquest canvi.

Propostes: 

– Reforma de l’enllumenat de tots els barris per fer-lo més eficient i sostenible.

– Increment de l’eficiència dels edificis públics, els quals dotarem d’una instal·lació fotovoltaica col·lectiva.

– Creació de l’Oficina per a la transició energètica.

– Preparació de  la comunitat energètica.

– Disseny d’un programa de biomassa amb la neteja de boscos.