Organització

e2031 impulsarà i coordinarà taules de participació ciutadana per analitzar els dèficits i mancances de la vila, proposar plans i accions, així com per fer seguiment dels plans, programes i projectes en curs.

 

Els integrants de la coordinadora d’Esparreguera 2031 vetllen pel bon funcionament de les citades taules, per tal de proposar els Plans Directors de cadascun dels eixos programàtics i per a garantir tant la participació pública com l’anàlisi de viabilitat de Projectes i Programes.

 

Aquestes taules són obertes a tots els ciutadans, entitats i experts voluntaris que hi vulguin participar i es reuniran de forma presencial periòdicament. Alhora, també tindran activitat permanent al fòrum virtual d’e2031.

e2031