Promoció econòmica i de marca local

Dotarem Esparreguera d’una promoció de la marca de vila que permeti mostrar el seu potencial reforçant el comerç local, la cultura, l’esport  i la natura..

Propostes:

– Pla de màrqueting local per a la promoció del desenvolupament sostenible basat en el sector alimentari, en el comerç i en la cultura, com a pol d’atracció turística (promoció del comerç local, rutes programades…).

– Creació d’una taula permanent dels agents gastronòmics (restauradors i productors). 

– Centre d’interpretació de l’oferta de restauració local i comarcal (espai mercat). 

– Creació d’una oficina de turisme.

– Nova plataforma digital que agrupa tota l’oferta cultural (veure Discover).

– Suport tècnic local estable per als comerços.

– Creació de pàrquings dissuasius i millora del transport públic per a un millor accés a l’oci de la vila.

– Promoció dels  polígons industrials,  i aprofitament de  la bona localització arran de la construcció de la nova B-40.