Transport

Busquem solucions al transport públic actual d’Esparreguera. La ciutat necessita un canvi de model de mobilitat que no pot aconseguir-se sense un transport públic eficient, digne i suficient.

Propostes: 

– Llançadora a Martorell i Castellbisbal.

– Plataforma de serveis de taxis. 

– Ampliació de la freqüència  del bus urbà amb servei a demanda.

– Construcció de vies de connexió a peu i en bicicleta. 

– Instal·lació de serveis d’atenció als veïns a tots els  barris.

– Fiscalització del  compliment de les condicions de presentació del servei de bus fins a la nova concessió.

– Millora de l’accessibilitat de vianants i la connexió de Mas d’en Gall i Can Rial amb el nucli urbà. Pas de la A2 i l’entrada de la carretera de Piera.